Самоков - Кокошковата къща Самоков

Кокошковата къща
BG/EN
Към съдържанието
Самоков – “Бялата порта на Рила”
разположен на 950 метра н.м.в., в подножието на най-високата планина на Балканския полуостров.

Името на Самоков
е един забележителен културен феномен - то е кодиран запис за историята на селището, за възникването и развитието му около огромните съоръжения за добив на желязо "самокови".

Историята на града
- Първите сведения за града датират от ХV век. През Възраждането Самоков е един от най-големите градове в българските земи, а жителите му са с основен принос за развитието на културата и просвещението през ХVІІІ и ХІХ в. Тогава възниква и се утвърждава прочутата Самоковска художествена школа. И до днес градът е съхранил десетки паметници на културата, съчетали възрожденския дух с модерните тенденции в архитектурата.

Забележителности в града: Голямата чешма, Байракли джамия, Градски исторически музей, Читалище – паметник “Отец Паисий”, Сарафската къща, Синагогата, Девическият манастир (Метоха), Митрополитската черква, Черквата “Свети Никола”
голямата чешма
девически манастир
Митрополитската черква
Джамията
Митрополитската черква 3
гр.Самоков
Музей
Митрополитската черква 2
Кокошковата къща
Самоков 2000
ул. "Цар Борис III" 84
Телефон за резервации:
0722 / 66432;
0882 891723
Email: businessclub@samel90.com

Назад към съдържанието